Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy

11:19, 30/03/2023

Sáng 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt I/2023. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương. 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 31- CT/TU, ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội”.

Lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã quán triệt tới các đại biểu các văn bản của Trung ương, gồm: Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về “phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các địa phương, đơn vị nhanh chóng chỉ đạo, triển khai tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên thiết thực, phù hợp, linh hoạt và hiệu quả; các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện các văn bản phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của các văn bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định một cách thường xuyên, liên tục…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia