Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

17:40, 28/09/2023

Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

hghghg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Trong quý III, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các công việc được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tính đến 25/9, đã cơ bản hoàn thành 9 đề án thuộc chương trình công tác năm 2023; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 4 quy định, 1 kết luận, 2 kế hoạch; chủ trì ban hành 4 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch về quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng để trình Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy, hoàn thiện 6 báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các quy định, văn bản của Trung ương, tham gia đóp góp ý kiến hoàn thiện 5 đề án. Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng; hoàn thành việc tổng hợp số liệu thống kê cơ bản về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên 6 tháng đầu năm 2023 với tổng số 5.420.161 đảng viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng tại cơ sở.

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành 84 quyết định giao biên chế năm 2023 cho các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan, đơn vị ở Trung ương theo thẩm quyền; phê duyệt điều chuyển biên chế của một số địa phương, đơn vị.

hgf
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định, thông báo, kết luận, hướng dẫn mới của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế; tham mưu triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương và Ban tổ chức cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ, hoàn thành thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 178 trường hợp diện Trung ương quản lý. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng được tăng cường, nâng cao chất lượng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh: Trong quý IV, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện hoàn thành 10 đề án, đề tài và một số nhiệm vụ trọng tâm khác của năm 2023 bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đồng chí yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ được giao phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn; hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến năm 2023; hoàn thành Đề án Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị; chú trọng xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, hoàn thành đề án về công tác cán bộ; cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung thực hiện hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ theo Quy định 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Mai Văn Chính cũng đề nghị ban tổ chức cấp ủy các cấp tập trung tham mưu các giải pháp phát triển đảng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị các điều kiện tổ chức trao Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023; tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 93 năm ngành thành lập ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023).

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.