Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy

17:25, 17/11/2021

Ngày 17-11, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu 16 xã, thị trấn để quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy đợt III năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 04, ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Kết luận số 05, ngày 3-6-2021 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy triển khai thực hiện các văn bản này; Kết luận 06, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; Nghị quyết 06, ngày 28-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Ea Kar trở thành thị xã trước năm 2025”.

4234
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy được Huyện ủy Ea Kar tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Các đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết số 02, ngày 12-6-2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị 05, ngày 23-6-2021 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”’; Kết luận số 12, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; Chỉ thị 06, ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Quyết định số 23, ngày 20-7-2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, các văn bản của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn; phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực, ý chí tự lực tự cường, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại địa phương.

Xuân Thao


Ý kiến bạn đọc