Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Tăng trưởng tín dụng chính sách trong quý I đạt 2,05%

20:55, 25/04/2022

Chiều 25/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. 

Theo báo cáo trong quý I, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời thích ứng linh hoạt trong triển khai công tác phù hợp với tình hình mới; tập trung huy động nguồn lực để đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng chính sách kịp thời hỗ trợ các đối tượng chính sách góp phần khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Việc cho vay các chương trình tín dụng bám sát mục tiêu của địa phương. Tính đến 31/3/2022, tổng nguồn vốn cho vay thực hiện đạt trên 347,5 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 335 tỷ đồng, tăng trên 2,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, đạt mức tăng trưởng 2,05%; có 827 lượt hộ dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay ủy thác qua 4 tổ chức Hội, Đoàn thể cũng được thực hiện hiệu quả với tổng dư nợ ủy thác trên 334 tỷ đồng, tăng trên 6,7 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 99,91% dư nợ cho vay...

Trong quý II/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Trong đó, tranh thủ tối đa nguồn vốn cân đối từ Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương để đảm bảo nhu cầu nguồn vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo đà phấn đấu đến cuối năm 2022 mức vay trung bình các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo đạt trên 45 triệu đồng/hộ; chất lượng ủy thác thông qua Hội, đoàn thể ngày càng nâng cao, phấn đấu hàng tháng xếp loại tốt đạt trên 95%, không có tổ xếp loại trung bình, yếu; triển khai thực hiện các chương trình cho vay nhằm phục hồi và phát triển kinh tế theo nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ các chương trình đã được phân giao kế hoạch.

Vân Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.