Multimedia Đọc Báo in

Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023)”

18:05, 01/03/2023

Từ ngày 25/2 đến ngày 3/3, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk tổ chức tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023)”.

Các bộ phim trình chiếu đa dạng thể loại: phim tài liệu, phim truyện và phim hoạt hình; có chủ đề về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Cụ thể, phim tài liệu “Văn hóa soi đường quốc dân đi” (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương), Phim truyện “Phượng cháy” (Công ty Cổ phần Phim truyện I ), 2 bộ phim hoạt hình “Kỳ tích đầm Dạ Trạch” (Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam) và “Đôi cánh kim cương” (Công ty Cổ phần Phim Giải phóng). 

Khán giả xem phim tại Cụm rạp Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh vùng Tây Nguyên.

Các bộ phim chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Cụm rạp Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh vùng Tây Nguyên (03 đường Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột).

Hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; từ đó góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.