Multimedia Đọc Báo in

HĐND tỉnh quyết nghị thành lập thôn Yang San thuộc xã Cư Elang (huyện Ea Kar)

15:41, 05/09/2021

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc thành lập thôn Yang San tại Khu tái định cư số 1, xã Cư Elang (huyện Ea Kar).

Theo đó, thôn Yang San hiện có 148 hộ, với 705 nhân khẩu; diện tích 680,6 ha, trong đó, diện tích tái định cư là 45,8 ha, diện tích tái định canh 341,8 ha, số còn lại đang tiến hành thu hồi đất.

dasdasd
Cánh đồng sản xuất tại Khu tái định cư số 1 (xã Cư Elang, huyện Ea Kar)

Được biết, tên gọi của thôn mới là Yang San đã được 100% cử tri đồng ý, được lấy từ tên của 2 xã nhân dân sinh sống trước khi tái định cư gồm: xã Cư Yang (huyện Ea Kar) và xã Cư San (huyện M’Drắk).

Việc thành lập thôn Yang San nhằm bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội và ổn định cuộc sống đối với các hộ tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (xã Cư Elang); thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với các hộ dân khu tái định cư; tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất; đảm bảo tốt an ninh nông thôn, an sinh xã hội.

Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND huyện Ea Kar đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã Cư Elang chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của xã tham mưu cho Đảng ủy xã lựa chọn nhân sự để chỉ định Trưởng thôn Yang San lâm thời.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc