Multimedia Đọc Báo in

Ea Kar tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và các văn bản của Đảng đợt II năm 2021

17:32, 29/10/2021

Ngày 29-10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và các văn bản của Đảng các cấp đợt II năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 01, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

423423
Đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu cũng được quán triệt các văn bản: Quyết định 238, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư và Quy chế 04, ngày 31-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; Kết luận số 359, ngày 27-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chỉ thị 14, ngày 31-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo”...

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, các văn bản của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn; phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực, ý chí tự lực tự cường, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp tại địa phương.

Xuân Thủy


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.