Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Các Công ty TNHH MTV Cà phê nợ tiền thuê đất trên 48 tỷ đồng

22:27, 09/03/2023

Sáng 9/3, UBND huyện Cư Kuin đã tổ chức họp để thông qua kế hoạch thu nợ và xử lý nợ tiền thuê đất của các Công ty TNHH MTV Cà phê trên địa bàn huyện năm 2023. Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến ngày 31/12/2022, tình hình nợ tiền thuê đất trên địa bàn huyện của các Công ty TNHH MTV Cà phê là 48,847 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu là 6,796 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Ktur là 17,592 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cà phê Chư Quynh là 10,332 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Cà phê Ea H’Nin là 14,154 tỷ đồng.

Trong đó, nợ từ năm 2018 trở về trước là 30,494 tỷ đồng, nợ tiền thuê đất từ năm 2020 đến năm 2022 là 18,380 tỷ đồng; tạm lập bộ năm 2023 là 8,485 tỷ đồng.

th
Đại biểu tham dự tại cuộc họp.

Về tình hình thực hiện công tác quản lý thuế đối với các Công ty TNHH MTV cà phê, hành tháng chi cục thuế khu vực đã ban hành thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp, đôn đốc các đơn vụ nộp tiền thuê đất nợ và ngân sách Nhà nước, tuy nhiên kết quả không cao.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu nợ và xử lý nợ tiền thuê đất các Công ty TNHH MTV Cà phê trên địa bàn huyện năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin Võ Tấn Huy yêu cầu thì các cơ quan, đơn vị có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế và các văn bản hướng dẫn về chính sách thuê đất. Thực hiện nghiêm túc các văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo ngành thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc thu, đề xuất và áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.

Cùng với đó, làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp nhằm nắm bắt lại các thông tin có liên qua như: tài sản, doanh thu, nợ phải thu, phải trả…các thông tin về công nợ phải thu bên thứ 3, nhằm thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả cao. Thực hiện các biện pháp thu nợ, xử lý nợ.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo đúng cam kết với cơ quan thuế thì đề xuất và áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp. Đồng thời, công khai các thông tin cán bộ, công chức, đảng viên và người dân thực hiện nhận giao khoán còn nợ tiền thuê đất và tiền thuê đất phát sinh hàng năm chấp hành nộp tiền thuê đất cho công ty. Trường hợp không chấp hành, đề nghị xem xét trong việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, đảng viên hàng năm và xử lý theo quy định của pháp luật…

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc