Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp:

54.565 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi

11:01, 02/08/2022

Sau 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ, trên địa bàn huyện Ea Súp có 54.565 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện 20 chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tổng dư dư nợ đến nay đạt hơn 436 tỷ đồng.

Một số chương trình cho vay có dư cao, như: cho vay hộ nghèo hơn 190 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 54,2 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn gần 47,9 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 70,5 tỷ đồng... Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, có 4.818 hộ vay vốn, với dư nợ 192,7 tỷ đồng.

Một hộ dân ở xã Ia Rvê, huyện Ea Súp sử dụng vốn vay ưu đãi để phát triển trồng trọt
Một hộ dân ở xã Ia R'vê, huyện Ea Súp sử dụng vốn vay ưu đãi để phát triển trồng trọt

Theo số liệu của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ea Súp, vốn vay ưu đãi đã giúp 7.863 lượt hộ thoát nghèo, 1.270 lao động có việc làm mới, 1.214 hộ có nhà ở, 2.732 học sinh sinh viên vay vốn đi học…

Về chất lượng tín dụng, toàn huyện hiện có 561 triệu đồng nợ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng dư nợ; 184 triệu đồng nợ khoanh, chiếm tỷ lệ 0,04%.

Minh Chi

 


Ý kiến bạn đọc